Hyppää sisältöön

Nuoret ympäri Suomea kokoontuivat keskustelemaan hyvinvointialueiden tulevaisuudesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjesti Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeessa Nuorten hyvinvointialueiden tulevaisuus -tapahtuman 8.–9.3.2024 Helsingissä. Perjantain ohjelma järjestettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, ja noin 40 alueellisten nuorisovaltuustojen jäsentä eri puolilta Suomea saapui keskustelemaan hyvinvointialueiden ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.

Työpajoissa nuoret visioivat tulevaisuutta ja esittivät ratkaisuja haasteisiin

Perjantain ohjelmassa oli työpajoja, joissa nuoret kuulivat asiantuntijoiden alustuksia ja kertoivat omia ajatuksiaan aiheista. Työpajojen teemoina oli mielen hyvinvointi ja mielenterveyspalvelut, tulevaisuuden digipalvelut, osallisuus ja vaikuttaminen sekä sote-alan veto- ja pitovoima. Paikalla oli asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, hyvinvointialueilta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, oikeusministeriöstä ja sisäministeriöstä.

Mielenterveyspalveluista puhuttaessa nuoret muistuttivat, että nuoret eivät ole yksi yhtenäinen nuoriso, jolle voidaan tarjota vain yhdenlaisia palveluita, vaan nuoret ovat laaja kirjo yksilöitä erilaisine tarpeineen. Laajoina nähtiin myös sosiaali-, terveys- ja pelastusalan työmahdollisuudet, mikä jää usein negatiivisten mielikuvien varjoon julkisessa keskustelussa. Alan veto- ja pitovoiman kannalta nuoret näkivät tärkeänä maineen parantamisen lisäksi myös muun muassa oppilaitosten sijainnin. 

–On ollut mielenkiintoista kuunnella nuorten keskusteluja. Nuorten ajatukset vahvistivat sitä, että on tärkeää muistaa kannustaa hyvinvointialueita hyödyntämään nuorisovaltuustoja sen sijaan, että päätökset tehtäisiin nuorten puolesta, mielenterveystyöpajassa mukana ollut sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Elina Vesterinen kommentoi.  

Osallisuus ja vaikuttaminen -työpajassa nuoret korostivat, että on tärkeää nähdä lapset ja nuoret uskottavina ja osaavina ääninä päätöksenteossa. Nuoret toivoivat aiempaa aiemmin ja enemmän demokratiakasvatusta, viranhaltijoiden olevan lähestyttävämpiä ja päättäjien kertovan avoimesti päätöksenteossa olevista asioista ja niiden vaikutuksista nuoriin. 

-Päivästä jäi tosi hyvä fiilis. Täällä on sanavalmista ja valveutunutta porukkaa, jonka kanssa on helppo keskustella. Demokratiaohjelman valmistelun kautta saamme asioita eteenpäin strategisella tasolla, oikeusministeriön erityisasiantuntija Liisa Männistö kommentoi. 

Tulevaisuuden digipalvelut -työpajan keskusteluissa nousi esille erityisesti kohtaamisen merkitys. Nuoret kokivat, että esimerkiksi tekoäly on merkittävä keino digipalvelujen kehittämisessä, mutta toimivan tasapainon säilyttäminen etä- ja lähipalveluiden välillä on tärkeää. 

“Kalvot olisivat yhtä hyvin voineet olla hallituksen iltakoulusta, sen verran hyviä ne olivat”, totesi työpajakoonteja seuraamaan saapunut liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist. Työpajojen koonti julkaistaan myöhemmin Nuva ry:n nettisivuilla ja luovutetaan asiantuntijoiden käyttöön.

Päättäjien kyselytunnilla panelistit vastasivat nuorten kiperiin kysymyksiin 

Päivä huipentui Nuva ry:n puheenjohtaja Markus Kosken juontamaan päättäjien kyselytuntiin. Kyselytunnilla ministeri Bergqvist, kansanedustaja Saara Hyrkkö sekä Kymenlaakson aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask vastasivat nuorten esittämiin kysymyksiin.

Nuoret kysyivät muun muassa, miten panelistit itse haluaisivat kuulla nuoria. Hyrkkö totesi, että haluaa kohdata nuoria ennen kuin asiat on jo päätetty ja laittaa nuoret oikeasti tuottamaan ratkaisuja. 

Brask sen sijaan nosti esille osallistuvan budjetoinnin, arkipäiväiset keskustelut sekä vaikuttamistoimielinten aseman parantamisen. Bergqvist toivoi, että nuorten ääntä kuunneltaisiin vahvemmin hyvinvointialueilla antamalla nuorille enemmän päätösvaltaa. Hän myös totesi, että nuorten ajatuksia on aina kiva kuulla, sillä se antaa selkeyttä omaan työhön.

“Ottakaa ihmeessä yhteyttä ja laittakaa sähköpostia. Voi olla iso askel ottaa yhteyttä ministeriin, mutta ihmisiä mekin olemme”, Bergqvist kannusti. 

Tapahtuma jatkui lauantaina, jolloin nuoret pääsivät syventymään alueellisten nuorisovaltuustojen toimintaan ja kouluttautumaan muun muassa vaikuttamisen ja viestinnän teemoista.

Kuvat: Mikael Wallius

Lisätietoja

Milla Lamminsivu
Alueellisen osallisuuden asiantuntija
+358 50 337 2345
milla.lamminsivu@nuva.fi