Hyppää sisältöön

Menetelmäpankista intoa nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Osallisuuden osaamiskeskus on toteuttanut toimintavuosina 2020-2023 nuorten vaikuttamis- ja osallisuustyöpajoja. Työpajoissa on käytetty ja kehitetty erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja harjoituksia. Hankkeen loppuessa nämä kaikki menetelmät ja harjoitukset on kerätty uuteen “Osallisuuden menetelmäpankkiin” nuorten parissa toimiville käytettäväksi.

Kehitetyt harjoitukset on tarkoitettu kaikkien nuorten parissa toimivien käytettäväksi. Harjoitukset sopivat moniin erilaisiin tilanteisiin, kuten työpajoihin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vaikuttamisen tai osallisuuden teemoja. Menetelmäpankin mukana tulee myös esimerkkirunko työpajasta, jotta voit nähdä, miten harjoituksista voi rakentaa kokonaisuuden.

Harjoitukset on jaettu neljään eri tyyppiin sen mukaan, mihin työpajan tai koulutuksen vaiheeseen harjoitukset soveltuvat:

  • Orientoivat tehtävät siirtävät nuorten ajatukset käsiteltävään aiheeseen.
  • Keskustelun herättäjät kannustaa nuoria keskusteluun ja omien mielipiteidensä jakamiseen.
  • Työskentelyyn liittyvissä tehtävissä työskennellään yhdessä valitun teeman äärellä.
  • Purku-tehtävissä reflektoidaan käsiteltyjä aiheita ja pohditaan omaa oppimiskokemusta.

Tutustu menetelmäpankkiin Nuvan nettisivuilta. Menetelmäpankki on myös saatavilla ruotsiksi.