Hyppää sisältöön

Mitä nuorisovaltuustojen oikeuksille täytyy tapahtua, jotta nuorten ääni kuuluisi paremmin?

Nuorten äänen kuuluminen yhteiskunnassa ja päätöksenteossa on keskeisen tärkeää. Nuorisovaltuustojen oikeuksien vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen ovat askelia kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa nuoret voivat vaikuttaa asioihin, jotka koskevat heitä suoraan.

Poimimme keväällä julkaistuista osallisuusteoista neljä tekoa, jotka lisäävät nuorisovaltuustojen vaikutusmahdollisuuksia.

Kirjataan nuorisovaltuustojen puhe- ja läsnäolo-oikeudet lakiin

Puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa tarjoaa nuorisovaltuustolle aidon väylän vaikuttaa, parantaa päättäjien ja nuorten välistä vuoropuhelua sekä parantaa päätöksenteon tiedonkulkua nuorille. Tällä hetkellä olemassa oleva lainsäädäntö ei ole tarpeeksi velvoittavaa ja on johtanut osallisuuden eriarvoistumiseen. Toisaalla nuorten ideoita ja mielipiteitä hyödynnetään valmistelun eri vaiheissa ja toisaalla nuoret käyttävät energiaansa saadakseen päättäjät kuulemaan edes heidän huolensa.

Kirjataan nuorisovaltuustojen suora-aloiteoikeus lakiin

Suoran aloiteoikeuden ansiosta nuorten aloitteita käsitellään samassa prioriteettijärjestyksessä valtuutettujen tekemien aloitteiden kanssa kaupunginhallituksessa tai valtuustossa. Suora-aloiteoikeus parhaimmillaan edistää nuorten aitoja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa sekä edistää nuorten ajankohtaisten asioiden esille nostamista kunnan tietoisuuteen.

Teemme töitä sen eteen, että jokaisella nuorella, kotikuntansa postinumeroon katsomatta, olisi samat oikeudet vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. Tällä hetkellä on paikallisten päättäjien arvoista kiinni, kuuntelevatko he nuorten ajatuksia.

On rohkaisevaa, että nuorisovaltuustojen oikeuksien vahvistaminen on kirjattu jo hallitusohjelmaan. Tämä antaa uskoa siihen, että nuorten ääni ja osallisuus otetaan vakavasti korkeimmalla hallinnon tasolla. Odotamme hallitukselta seuraavaksi konkreettisia toimia, jotka edistävät nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Varmistetaan nuorten vaikuttajaryhmien mahdollisuudet vaikuttaa oman budjetin käyttöön

Ensin on lähdettävä siitä, että nuorilla on oma budjetti vaikuttamistoimintaan ja he ovat saaneet olla mukana sen valmistelussa jo kunnan budjettia laatiessa. Nuorisovaltuustojen ja muiden vaikuttajaryhmien on päästävä vaikuttamaan oman budjettinsa käyttökohteisiin. On tärkeää, että nuorille budjetoitu summa menee aidosti nuorten toivomaan toimintaan. Budjetilla on suuri rooli vaikuttajaryhmän mahdollisuuteen toimia tarkoituksensa mukaisesti.

Nuorten osallistuminen budjetointiprosessiin takaa, että varat kohdistetaan nuorten tarpeisiin ja toiveisiin. Tämä varmistaa, että budjetti ei ole pelkästään symbolinen ele, vaan se tukee aktiivisesti nuorten hyvinvointia ja kehitystä. Kun nuoret saavat vaikuttaa budjetin käyttökohteisiin, he oppivat vastuullisuutta, taloudellista ajattelua ja saavat aidon kokemuksen osallisuudesta.

Tuodaan nuorisovaltuuston kummivaltuutetut kaikkiin Suomen kuntiin

Kummitoiminnassa kaikki valtuustoryhmät nimeävät keskuudestaan jäsenen jonka tehtävänä on tukea nuorisovaltuuston toimintaa. Kummivaltuutetun voi nimetä myös toimialakohtaisesti esimerkiksi lautakunnittain. Myös viranhaltija voi toimija nuorisovaltuuston kummina. Kummijärjestelmä edistää nuorisovaltuuston, valtuuston ja valtuustoryhmien, sekä viranhaltijoiden välistä vuoropuhelua. Kummivaltuutetut voivat toimia myös mentoreina ja tukena nuorisovaltuustolle. He auttavat nuoria ymmärtämään päätöksentekoprosessia ja antavat arvokasta tietoa paikallisesta politiikasta.

Nuorten ääni ja osallisuus ovat yhteiskunnan rikkaus, ja nuorisovaltuustojen oikeuksien vahvistaminen edistää tasa-arvoa ja demokratiaa. Nuoret ansaitsevat mahdollisuuden vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja yhteiskuntaan.

Lue lisää kummivaltuutetuista asiantuntijablogista.


Lue kaikki 25 osallisuustekoa verkkosivuillamme julkaistusta uutisesta!

Lue myös blogi “Mitä yhteiskunnassamme täytyy tapahtua, jotta nuoret kuuluisivat enemmän?”