Hyppää sisältöön

Nuoret ovat tulevaisuus ja tulevaisuus tehdään tänään

Nuorten toiveet tulevaisuudesta ovat moninaisia ja heijastelevat laajempia yhteiskunnallisia ja globaaleja kysymyksiä. Osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä teemoja, jotka nousevat nuorten toiveissa ja vaatimuksissa esille.

Poimimme keväällä julkaistuista osallisuusteoista kuusi tekoa, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta.

Toimivat mielenterveyspalvelut kaikille nuorille

Nuorten jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus monipuolisiin tukipalveluihin kiireellisissä tapauksissa viikon kuluessa ja kiireettömissä tapauksissa kahden viikon kuluessa. Terapiatakuu pitää ottaa käyttöön.

Nuorten syrjäytyminen on huomattava yhteiskunnallinen ongelma, johon pitää puuttua riittävän aikaisessa vaiheessa asianmukaisin resurssein. Nuorten täytyy myös päästä osallistumaan näiden palveluiden kehittämiseen. Keskustelu ja yhteistyö nuorten kanssa on välttämätöntä, jotta palvelut vastaavat heidän tarpeitaan. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta, sillä ilman nuoria meillä ei ole mitään.

Torjutaan ilmastonmuutosta – nuorten tulevaisuus on siitä kiinni

Ilmastotekojen ei pitäisi jäädä vain sanojen varaan, vaan niiden pitää toteutua käytännössä. Maapallo on säilytettävä elinkelpoisena seuraaville sukupolville, jotta nuorillakin olisi tulevaisuus. Nuoret ovat olleet edelläkävijöitä ilmastoliikkeissä ja vaatineet konkreettisia toimia ympäristön suojelemiseksi. Nuorten näkemykset ja ideat ovat korvaamattomia ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Turvataan nuorten vaikuttamisrauha 

Polarisoituva yhteiskunta ajaa nuoria pois politiikan ja vaikuttamisen piiristä. Nuoret kohtaavat vihapuhetta ja häirintää. Tämä uhkaa demokratiaa. Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee jokaisen nuoren osallistumista – yhdenkään nuoren vaikuttamisintoa ei ole varaa sammuttaa. Nuorten vaikuttamisrauhan turvaaminen on välttämätöntä demokratian tulevaisuuden turvaamiseksi. Vihamielisyys ja häirintä voivat sammuttaa nuorten vaikuttamisinnon ja eristää heidät yhteiskunnan päätöksenteosta. Kaikkien nuorten on voitava osallistua avoimesti ja turvallisesti.

Meidän täytyy taata jokaiselle nuorelle turvallisempi tila vaikuttaa!

Edistetään vähemmistöihin kuuluvien nuorten oikeuksia

Kaikissa päätöksissä pitää huomioida myös vähemmistöihin kuuluvat nuoret. Kaikilla nuorilla on oikeus turvallisuuteen, olla oma itsensä ja olla kokematta syrjintää. Kaikkeen syrjintään pitää puuttua. Syrjintä on este osallistumiselle, ja sen kitkemiseen on sitouduttava. Kaikista taustoista tulevilla nuorilla tulee olla matala kynnys vaikuttamisen piiriin.

Mahdollistetaan nuorille monenlaisia keinoja vaikuttaa

Vaikuttamisen keinoja on yhtä paljon kuin ihmisiä. On arvokasta ja tärkeää, että jokaisella on oma keino vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Yhteiskunnan on kannustettava nuoria löytämään omia vaikuttamisen keinoja ja onnistumaan niissä. 

Kuunnellaan nuoria aidosti!

Jotta kaikki mainitut teot ja nuorten osallisuus toteutuisi aidoimmillaan, on nuoria kuunneltava aidosti. Kuuntelu on aitoa, silloin kun se ei jää yksittäisen keskustelun tasolle, vaan etenee kuuntelijan mukana päätöksenteon kanaviin.

Nuoret ovat tulevaisuus, ja tulevaisuus on tänään. Yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat peruspilareita, joiden varaan voimme rakentaa kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan. On aika kuunnella nuoria ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan paremman tulevaisuuden puolesta.


Lue kaikki 25 osallisuustekoa verkkosivuillamme julkaistusta uutisesta!

Lue myös blogi “Mitä yhteiskunnassamme täytyy tapahtua, jotta nuoret kuuluisivat enemmän?”
Lue myös blogi “Mitä nuorisovaltuustojen oikeuksille täytyy tapahtua, jotta nuorten ääni kuuluisi paremmin?”