Hyppää sisältöön

Nuorilla on väliä -julkaisu kerää yli 2000 nuoren ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Osallisuuden osaamiskeskus on kerännyt toimintavuosina 2020–2023 järjestämissään vaikuttamistyöpajoissa nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tuore “Nuorilla on väliä” -julkaisu kerää yhteen kaikki nuorten antamat ratkaisut.

Nuoret ovat usein aliarvioitu voimavara yhteiskunnan kehittämisessä. Nuorilla on kuitenkin valtava määrä osaamista ja luovuutta, jota voidaan hyödyntää ratkaistaessa monimutkaisia ongelmia. “Nuorilla on väliä” -julkaisu näyttää, mitä voi tapahtua, kun nuorille annetaan mahdollisuus pohtia yhteiskunnallisia haasteita ratkaisukeskeisesti.

Yksi merkittävä tekijä tässä julkaisussa on sen monipuolisuus. Nuoret ovat lähestyneet erilaisia aiheita ja haasteita omista lähtökohdistaan, ja siten ratkaisut kattavat laajan kirjon erilaisia yhteiskunnallisia teemoja.

Ympäristökysymyksistä syrjäytymiseen, koulutukseen ja mielenterveyteen – jokainen aihe on käsitelty nuorten omista näkökulmista ja kokemuksista lähtien.

Tämä julkaisu ei ole ainoastaan kokoelma ideoita, vaan se toimii myös työkaluna päätöksentekijöille. Julkaisu tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia siitä, miten nuorten ratkaisuja voidaan toteuttaa käytännössä. Poliitikoilla, virkamiehillä ja muilla yhteiskunnan vaikuttajilla on nyt mahdollisuus tutustua nuorten ajatuksiin ja näkemyksiin ja poimia niitä toteutettavaksi.

Nuorilla on väliä; tämä julkaisu todistaa sen kerta toisensa jälkeen. Heidän äänensä ja näkemyksensä ovat arvokkaita, ja niiden kuunteleminen johtaa merkittäviin muutoksiin yhteiskunnassa. On aika ottaa nuorten ratkaisut vakavasti ja ottaa heidät mukaan niiden toteutukseen.

Lue julkaisu kokonaisuudessaan (PDF-tiedostona) suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki nuorten ratkaisut löytyy nuoretjaosallisuus-verkkosivustolta.