Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus kiittää ja kumartaa

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2020-2024 myötä myös Osallisuuden osaamiskeskuksen toiminta ja palvelut päättyvät maaliskuun lopussa. Osallisuuden osaamiskeskuksessa osatoteuttajina ovat olleet Suomen nuorisovaltuustojen liitto, Nuorten Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koordinaatti ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalo. Tässä blogissa osaamiskeskuksen osallisuusasiantuntija Camilla Bergman tuo esiin hankkeen saavutuksia ja esittää huomioita osallisuuden kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Suomen nuorisovaltuustojen liitto haki mukaan Osallisuuden osaamiskeskukseen, koska halusimme olla mukana edistämässä nuorten osallisuutta valtakunnallisesti. Osaamiskeskushankkeessa olemme enemmän kuin yksittäiset toimijat: neljän vuoden aikana noin 6000 aikuista ja 3500 nuorta on ollut mukana Osallisuuden osaamiskeskuksen toiminnassa. Vaikka kuntien ja ministeriöiden osallistuminen on ollut määrällisesti vähäistä, olemme saaneet aikaan muutosta. Nuorten kokemus on ollut keskiössä, määrästä riippumatta, ja vaikuttaminen on viety nuorten luokse tutumpaan ja turvallisempaan ympäristöön. Neljässä vuodessa osallisuudesta on tullut valtavirtaa, osittain osaamiskeskuksen ansiosta.

Osallisuuden osaamiskeskus on kehittänyt kuulemisprosesseja, esimerkiksi VANUPO-kuulemisessa, ja kirittänyt nuorten osallisuudessa vastuussa olevia aikuisia etenemään kuulemisesta kohti nuorten kanssa yhteiskehittämistä. Osaamiskeskus on luonut myös kattavan laatukriteeristön osallisuustyölle ja kouluttanut eri alojen asiantuntijoita nuorten osallisuudesta. Osaamiskeskuksessa on kehitetty myös digitaalisia osallisuusmentelmiä, kuten Digiraatia.

Nuvan saavutukset osaamiskeskuksessa

Nuvan osuus osaamiskeskuksessa on painottunut erityisesti nuorten vaikuttamis- ja osallisuustyöpajoihin. Nuorten työpajoissa on tarjottu nuorille mahdollisuuksia tutustua eri vaikuttamisen keinoihin, pohtia omaa vaikuttajapolkua ja vahvuuksia sekä innostua vaikuttamisesta yhdessä. Työpajoja on järjestetty yhteistyössä koulujen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Neljän vuoden aikana järjestettiin noin 130 erilaista työpajaa, koulutusta tai tilaisuutta, johon osallistui yli 2000 nuorta. Haluamme kiittää kaikkia hankkeen työntekijöitä, yhteistyökumppaneita sekä erityisesti kaikkia nuoria, joita hankkeen aikana kohtasimme.

Hankkeen tuloksena olemme tuottaneet myös julkaisun ja menetelmäpankin.  “Nuorilla on väliä” -julkaisuun on kerätty yli 2000 nuoren ratkaisut yhteiskunnallisiin ongelmiin ja antaa näkökulmia siihen, miten suomalaisten nuorten mielestä yhteiskuntaa pitäisi kehittää. Osallisuuden menetelmäpankkiin on kerätty osaamiskeskuksen työpajoissa kehitetyt menetelmät. Kehitetyt harjoitukset on saatavilla kaikkien nuorten parissa toimivien käytettäväksi.

Nuorten osallisuuden ja osaamiskeskusten tulevaisuudesta

On tärkeää tunnistaa, että nuorten viestien vastaanottaminen heidän ehdoillaan ei edelleenkään ole itsestäänselvyys. Tässä asiassa aikuisilla on vielä parannettavaa. Digitaalisuus on tärkeä osa osallisuustyötä, mutta se ei saa olla ainoa ratkaisu. Monikanavaisuus on avainsana: digitaalisuus ja analogisuus täydentävät toisiaan. Tulevaisuudessa on panostettava entistä enemmän aitoon nuorisolähtöisyyteen.

Tähän asti osallisuustyötä on tehty pitkälti aikuisten ja organisaatioiden lähtökohdista, joten on aika ottaa askeleita kohti nuorten omien äänien vahvempaa kuulumista.

Seuraavien nuorisoalan osaamiskeskuksien teemat määritellään tuoreessa Valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) vuosille 2024-2027. Osaamiskeskusten toiminnan ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää johtaa osaamiskeskuksia kokonaisuutena, poistaen päällekkäisyyksiä ja varmistaen kokeilujen siirtyminen pysyviin käytäntöihin. Viestinnän johtaminen ja kieli- sekä saavutettavuuskysymysten ratkaiseminen yhteisesti osaamiskeskusten kesken ovat avainasioita seuraaville osaamiskeskuksille. Paljon on siis vielä tehtävää, jotta kaikki hyöty voidaan ottaa irti osaamiskeskusrakenteesta.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana tähänastisessa matkassamme. Yhdessä voimme tehdä nuorten osallisuudesta entistä vaikuttavampaa!

Lisätietoja

Camilla Bergman
Osallisuusasiantuntija
+358 50 468 0035
camilla.bergman@nuva.fi